ประวัติบริษัท

about.jpg

บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด หนึ่งในบริษัทในเครือ “วิจิตรากรุ๊ป”  ก่อตั้งขึ้นใน 27 มิถุนายน พ.ศ.2532  เดิมใช้ชื่อบริษัท ชลบุรีสามมุขธานี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2557 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภาคตะวันออก พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ บนทำเลที่มีศักยภาพสูง ใกล้แหล่งนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้แบรนด์  “บ้านมารวย”

ตลอดระยะเกือบ 30 ปี บริษัทมารวย เรียลเอสเตท ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนา คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ  จากบุคลากรที่มีความรู้ ความเชียวชาญและมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 20 ปี ดังนั้นบ้านมารวย จึงตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย โดยมีการออกแบบผสานแนวร่วมสมัย ใส่ใจตารางนิ้วเพื่อให้บ้าน ที่ถูกบรรจงออกแบบอย่างตั้งใจ ถ่ายทอดเป็นผลงานที่เราชาวมารวยภูมิใจ 

โครงการแรกของบริษัท คือ โครงการสามมุขธานี ซึ่งมีการพัฒนาในปี 2532 นับตั่งแต่นั้นมาบริษัทมีการพัฒนาโครงการบ้านที่มีคุณภาพแล้วกว่า 24 โครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัวมารวยได้อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นมากกว่า 4,000 ครอบครัว  

วิสัยทัศน์

บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด  มีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ และพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตแบบยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ เพื่อให้ลูกค้าได้บ้านที่มีคุณภาพ ในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่อบอุ่น33

พันธกิจ

บริษัท มารวย เรียลเอส จำกัด เน้นการใส่ใจในรายละเอียดความต้องการของลูกค้า อะไรคือประโยชน์ของลูกค้า เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่ให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพที่เราชาวมารวยคัดสรร   รวมทั้งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตแบบยั่งยืนร่วมกับ คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตร พนักงาน และสังคม โดยเน้นหลักบริหารความสุขภายในองค์กรภายใต้แนวคิด HAPPY TEAM คือทีมงานที่มีความสุข  ,HAPPY HOME  คือบ้านที่มีความสุข  ,HAPPY SOCIETY   คือสังคมที่มีความสุข ,เพื่อให้เกิดเป็น HAPPY CUSTOMER ความสุขของลูกค้า