ร่วมงานกับมารวย

สวัสดิการ
 •  ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
 •  ประกันสุขภาพและประกันชีวิต
 •  ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
 •  สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม ปีละ 4 ตัว
 •  ค่าเสื่อมรถยนต์/ค่าน้ำมัน/ค่าโทรศัพท์ ( ตามตำแหน่งงาน) 
 •  เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 •  เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 •  เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
 •  เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
 •  ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
 •  ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
 •  งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 •  ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
 •  ส่งเสริมด้านการพัฒนาเพิ่มทักษะในการฝึกอบรมในด้านต่างๆ
ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส ( 1 ตำแหน่ง )

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตามผล การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆในองค์กร
 • ตลอดจนให้คำแนะนำฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี มีความถูกต้อง


คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี นิติศาสตร์ วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านการตรวจสอบภายใน 
 • หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการบริษัทฯ และด้านตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ ถนนบางนา-ตราด กม.8
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (ประจำสำนักงานใหญ่ ถนนบางนาตราด กม.8) ( 1 ตำแหน่ง )
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลงานด้านบัญชีรับและบัญชีจ่าย
  • ทำเอกสารด้านรับและจ่าย
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
  • งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง.
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป 
  • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms office ได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • สำนักงานใหญ่ ถนนบางนา-ตราด กม.8

   

   

รายละเอียดผู้ติดต่อ